Rekord for fagorganisering

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
Svært mange fagorganisasjoner har kunnet melde om formidabel medlemsøkning det siste året. Nå har Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet tallene og opplyser at det aldri har vært så mange fagorganiserte her i landet som nå.
I rene tall var like under 1,5 millioner personer medlem av en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon ved utgangen av 2002. Det utgjør en medlemsvekst på noe over 24.000 siste året. Fortsatt er Landsorganisasjonen (LO) den største arbeidstakerorganisasjonen med over 800.000 medlemmer. På annen plass kommer Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) med 223.000 medlemmer og deretter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med ca 200.000 organiserte. Fjerdeplassen har Akademikerne med 128.000 medlemmer. Størst økning i forhold til medlemstallet Akademikerne med 6.000 flere i 2002 enn foregående år. Det avspeiler et mer utrygt arbeidsmarked og økende ledighet for arbeidstakergrupper som tidligere mente at de klarte seg vel så bra uten en fagorganisasjon i ryggen. Deretter kommer UHO med en økning på 8.000 medlemmer og YS med 3.000 flere ved årsskiftet enn i foregående år. LO fikk 4.000 flere medlemmer i fjor, det betyr at nedgangen de siste årene er snudd. Det har også skjedd endringer i arbeidsgiverorganisasjonene, fortsatt er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) størst med ca 16.400 medlemsbedrifter som sysselsetter nærmere 450.000 ansatte. Dette er en økning på 500 bedrifter og ca 1.000 personer siste år. Forholdet mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO) er forrykket fordi NAVO overtok arbeidsgiveransvaret for offentlige sykehus ved årsskiftet. Medlemstallet har derfor økt sterkt og KS har hatt tilsvarende nedgang.
Personvern og cookies