Regjeringen oppretter regionale verneombud i nye bransjer

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen får regionale verneombud. 

– Med regionale verneombud også i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.
Som oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping, har regjeringen besluttet at det skal etableres regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen.

Oppnevnes av fagorganisasjonene
Ordningen med regionale vernombud for bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981, gjennom en forskrift hjemlet i arbeidsmiljøloven. Ordningen finansieres av arbeidsgiverne, mens de regionale verneombudene ansettes i og oppnevnes av fagorganisasjonene.
De regionale verneombudene skal virke for at det opprettes ”vernetjeneste” på arbeidsplassene og har myndighet som vanlige verneombud inntil ordinært vernombud er på plass.

 

Vil forhindre sosial dumping
Tiltak mot sosial dumping har i stor grad vært rettet mot bygg- og anleggsbransjen, hvor innslaget av arbeidsinnvandrere er høyt. I Handlingsplan 2 understrekes at oppmerksomheten også må rettes mot andre bransjer hvor det er avdekket useriøsitet og spesielle utfordringer, slik som deler av servicebransjen. På bakgrunn av dette utvider regjeringen nå ordningen med regionale verneombud til renholds- og hotell- og restaurantbransjen. Regionale vernombud i disse bransjene vil fungere som pådrivere i HMS-arbeidet.

Ordningen vil tre i kraft 1. januar 2011.

 

Personvern og cookies