Regionale verneombud i nye bransjer

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen får regionale verneombud.

– Med regionale verneombud også i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold, sier arbeids­minister Hanne Bjurstrøm.
Som oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping, har regjeringen besluttet at det skal etableres regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurant­bransjen.

Oppnevnes av fagorganisasjonene

Ordningen med regionale vernombud for bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981, gjennom en forskrift hjemlet i arbeidsmiljøloven. Ordningen finansieres av arbeidsgiverne, mens de regionale verne­ombudene ansettes i, og oppnevnes av, fagorganisasjonene.
De regionale verneombudene skal jobbe for at det skal opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene, og har myndighet som vanlige verneombud inntil ordinært verne­ombud er på plass.

Vil forhindre sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping har i stor grad vært rettet mot bygg- og anleggsbransjen, hvor innslaget av arbeidsinnvandrere er høyt. I Handlingsplan 2 understrekes at oppmerksomheten også må rettes mot andre bransjer hvor det er avdekket useriøs­itet og spesielle utfordringer, slik som deler av servicebransjen. På bakgrunn av dette utvider regjeringen nå ordningen med regionale verneombud til renholds- og hotell- og restaurantbransjen.
Ordningen vil tre i kraft 1. januar 2011.

Personvern og cookies