Regionale verneombud fungerer

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Ordningen med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen fungerer i tråd med intensjonen. Det går frem av en rapport laget av analysebyrået Econ. 

Bygg- og anleggsbransjen har hatt ordningen med regionale verneombud (RVO) siden 1981. Bakgrunnen for ordningen er at bygg og anlegg er en bransje med en rekke spesielle utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø, blant annet en stor risiko for helseskader og ulykker, samt mange midlertidige og mindre arbeidsplasser. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har bestilt rapporten, ønsker en vurdering av nåværende ordning og om den bør utvides til andre bransjer. Andre bransjer Andre fagforeninger, som organiserer ansatte innen renhold, hotell- og restaurant og dagligvare, har også ønsket å etablere en ordning med regionale verneombud. Begrunnelsen er å heve kvaliteten på arbeidsmiljøet i bransjer der mange virksomheter har store arbeidsmiljøutfordringer. Econrapporten uttrykker skepsis til en utvidelse fordi de ikke tror at regionale verneombud er det beste virkemidlet for å gjøre noe med de store HMS-utfordringene i de aktuelle bransjene. Utfordringen er særlig knyttet til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, og det er en svært krevende oppgave å vurdere om arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser på dette området. Econ anbefaler derfor at faglige og organisatoriske problemstillinger avklares før en utvidelse drøftes.

Forbedringer
Econ har også noen råd når det gjelder å få eksisterende ordning til å fungere bedre enn i dag. Blant annet anbefaler de at det vil være hensiktsmessig å utarbeide mer formaliserte retningslinjer som gjør det tydelig hva som skal være prioriterte oppgaver for RVO. I dag gis det for stort rom for selvstendige løsninger. Det bør også legges til rette for mer erfaringsutveksling mellom de regionale verneombudene, og det bør utformes nærmere retningslinjer for samarbeid med Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies