Regionale verneombud for renhold og restaurant

Tekst:  Turid Børtnes (2009)

 

Regjeringen foreslår å innføre regionale verne­ombud for renholds- og hotell- og restaurant­bransjen for å skape mer ordnede forhold i disse bransjene.

– Bakgrunnen for forslaget er de uryddige forholdene som er avdekket i deler av disse bransjene i form av svart arbeid og brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding. Forslaget er en del av tiltakene i handlingsplan 2 mot sosial dumping.

Kvinnedominerte

Økt arbeidsinnvandring har forsterket problemene knyttet til sosial dumping og manglende seriøsitet i deler av renholds- og hotell- og restaurantbransjen, noe som har gjort det nødvendig å ta nye grep. De regionale verneombudene skal fungere som en pådriver for å skape bedre forhold i små og mellomstore bedrifter. Bygg og anlegg har hatt en ordning med regionale verneombud siden 1981. Det er denne ordningen som nå foreslås videreført og utvidet til to nye bransjer med langt mer kvinnedominerte arbeidsplasser enn bygg og anleggsbransjen.

Gjør en god jobb

En relativ fersk undersøkelse viser at det er bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en god jobb for å bedre HMS-situasjonen og forebygge skader og ulykker der ordningen er innført. Departementet ber om synspunkter på flere av punktene i forslaget i forbindelse med at det er sendt på høring, blant annet om det dekker relevante virksomheter i bransjene bygg og anlegg, renhold og hotell og restaurant. Videre foreslås det at regionale verneombud både kan virke på heltid og deltid for å gjøre ordningen mer fleksibel og dekkende. Hørings­fristen for forslaget er 26. oktober i år.

Personvern og cookies