Regelverk i støpeskjeen

(2006)

Arbeidet med Arbeidstilsynets regelforenklingsprosjekt er i full gang. Hensikten med det omfattende arbeidet er å gjøre regelverket mer brukervennlig.
50 forskrifter skal gjøres om til seks, men de fleste bestemmelsene blir videreført i de nye forskriftene. Reglene skal gjenspeile de vurderinger arbeidsgiver, byggherre eller enmannsbedrift foretar på hvert trinn i organisering og innretning av arbeidsplassen. Det er også etablert et regelverksforum med deltakere fra partene i arbeidslivet. Forumet skal delta i utviklingen av et nytt regelforenklingsprosjekt, skriver Arbeidstilsynets internblad, Flammen. De nåværende forskriftene har vært inndelt og avgrenset tematisk etter hvilket stoff som behandles, arbeid som utføres eller produkt som reguleres i tillegg til tema som gjelder hele arbeidslivet, slik som verneombud og AMU. Nå forenkles forskriftene slik at gjentakelser unngås og de deles inn i grupper som omfatter beslektede forhold. Unntak er enkelte fellesforskrifter slik som internkontrollforskriften. De nye strukturene vil innebære store endringer for tilsynspersonell og alle andre brukere av regelverket. I begynnelsen av mars 2007 skal utkastet til nye forskrifter foreligge, og de trer i kraft 1. januar 2008.
Personvern og cookies