Regelnytt

(2007)

Arbeidstilsynet
ARBEIDSTAKERE MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING
Arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler, melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet. AID sender derfor om kort tid ut et høringsbrev med alternative forslag til endringer i reglene for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling. – Vi ber partene i arbeidslivet og andre gi oss gode råd for et fleksibelt, men godt regelverk som sørger for at denne arbeidstakergruppen får en bedre beskyttelse enn i dag, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
PLIKT TIL Å MELDE FRA OM FARLIGE PRODUKTER
Alle virksomheter har plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at de har omsatt farlige produkter. Meldeplikten er et viktig bidrag til myndighetenes arbeid med å forebygge at det omsettes produkter som kan medføre helseskade for forbruker. Virksomhetenes meldeplikt skal gi myndighetene oversikt over potensielt farlige produkter. Basert på meldingene vil DSB og andre tilsynsmyndigheter vurdere om produsent, importør og forhandler skal pålegges å trekke produktene tilbake fra markedet.

VIL HA FORBUD MOT NYTTÅRSRAKETTER
Justis- og politidepartementet foreslår forbud mot privat bruk av raketter med styrepinne. Forbudet vil gjelde fra nyttårsfeiringen 2008/2009. Dette er i tråd med anbefalingen fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, som har kommet med forslag til tiltak for en tryggere nyttårsfeiring. Etter en økning i antall skader som skyldes bruk av fyrverkeri ved årsskiftet 2005/2006, ga Justis- og politidepartementet i oppdrag til DSB å lede en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle komme med anbefalinger for å hindre skader på helse og materielle verdier, som følge av uvettig bruk av fyrverkeri.
Statens forurensningstilsyn
NONYLFENOLER I BADEHÅNDKLÆR
En miljøorganisasjon har påvist helse- og miljøfarlig nonylfenol i badehåndklær i Sverige. I Norge er det med noen få unntak forbudt å bruke slike kjemikalier. Som forbruker er det vanskelig å vite hvilke kjemikalier tekstiler inneholder. En måte å unngå innkjøp av klær med helse- og miljøfarlige kjemikalier er å etterspørre og kjøpe klær som er miljømerket, for eksempel med svanemerket, EU-blomsten, Blauer Engel eller helsemerker som øko-tex.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
NYE OG REVIDERTE FAGHEFTER
Fagheftene innenfor Innsatsledelse på skadested, Øvelser og Røykdykking går i disse dager i trykken. Heftene er for mange kjente fra før, men foreligger nå i vesentlig reviderte utgaver. Heftene er å få kjøpt hos NSO og koster 150,- pr. stk. Enten man skal kjøre øvelser, lære opp nytt industripersonell eller rett og slett oppfriske egen kunnskap, er dette hefter du trenger.

Personvern og cookies