Regelnytt innen HMS

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Arbeidsmiljø vil orientere leserne om endringer i regelverket på HMS-området. Vi vil først og fremst se på lover og forskrifter fra: Arbeidstilsynet (AT), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT). De som ønsker mer utfyllende informasjon kan søke på følgende nettadresser: www.hmsetatene.no, www.arbeidstilsynet.no, www.dsb.no, www.nso.no, www.sft.no og http://odin.dep.no

Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner
Veiledningen Arbeid i helseinstitusjoner er revidert. Den retter seg mot arbeidsgivere og arbeidstakere innen helsevesenet, samt til byggherrer/eiere av institusjonene. Veiledningen tar for seg organisering og tilrettelegging av arbeidet og utformingen og dimensjoneringen av arbeidsrom og lokaler.
Veiledning for arbeid ved dataskjerm
Veiledningen er ment som et hjelpemiddel for arbeidsgiver og arbeidstaker. Den gir informasjon om hvordan arbeidet bør planlegges, organiseres og utformes for å oppfylle kravene i forskrift om arbeid ved dataskjerm.
Forslag om endring i maskinforskriften
DAT har sendt ut et forslag om endringer i maskinforskriftens vedlegg IX på høring. Forslaget innebærer at støygrensene i maskinforskriftens vedlegg i større grad kommer i samsvar med den tekniske utvikling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Mer effektiv redningsinnsats
Et nettbasert register for alle tilgjengelige ressurser skal bidra til raskere og mer effektiv redningsinnsats ved store hendelser. Hvis alt går etter planen, vil et nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE) være operativt i 2008. Et forprosjekt er nå under utvikling i Hordaland.
Lærerik storøvelse
Barents Rescue 2005, den største sivilledede øvelsen gjennomført i Norge, var både vellykket og lærerik, viser evalueringsrapporten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er fornøyd med aktørene og samarbeidet. Cirka 4.000 personer fra Norge, Russland, Finland og Sverige deltok, noe som stilte store krav til samhandling.

Statens forurensningstilsyn
Bromerte flammehemmere i mjøsfisk
Nye målinger viser at ørret og lågåsild i Mjøsa fortsatt inneholder høye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere. Disse miljøgiftene brytes sakte ned, og det kan ta flere år før det blir en markant forbedring. Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Brannskader i industrien avtar
Næringslivet, særlig industrien, har greid å redusere brannskadene, mens branner i hjemmet blir dyrere og dyrere viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon. For ti år siden utgjorde næringsbranner ca 45 prosent og boligbranner 55 prosent av de totale erstatningsutbetalingene. I fjor gikk 20 prosent av erstatningene til næringsbranner og 80 prosent til boligbranner.

Personvern og cookies