Regelnytt innen HMS

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Arbeidstilsynet
Ny forskrift mot støy
Ny forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen trådte i kraft 2. mai. Den tidligere støyforskriften ble opphevet fra samme dato. Den nye forskriften er i stor grad en videreføring av kravene i tidligere forskrift, men med endringer og presiseringer som følger av direktiv 2003/10/EF. På noen områder ble det stilt strengere krav i den gamle forskriften enn hva som følger av direktivet, blant annet vedrørende støy som ikke innebærer hørselsskaderisiko. Disse forholdene er videreført i den nye forskriften. (B.nr. 398) Vern mot mekaniske vibrasjoner Det er laget kommentarer til forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner. Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakerne kan bli utsatt for slike vibrasjoner. Den inneholder blant annet grenseverdier og tiltaksverdier for helkropps-, hånd- og armvibrasjoner. Forskriften trådte i kraft i fjor, men har mindre endringer som følge av ny arbeidsmiljølov. (B.nr. 582)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brannalarm i landbruksbygg
Ved oppføring av nye landbruksbygninger i inntil to etasjer gjelder en rekke brannsikringskrav, blant annet ved valg av materialer, slukningsutstyr, evakueringsmuligheter for husdyrene og at ventilasjonsanlegg ikke sprer branngasser. Dessuten er det krav om brannvarslingsanlegg i en rekke tilfeller, for eksempel i bygninger hvor det holdes flere enn 30 storfe. Ny tjeneste i Regelhjelp.no Nettstedet Regelhjelp.no, som gir bransjevis informasjon om hvilke krav som gjelder for virksomheter, har lansert en ny tjeneste som gir brukeren direkte informasjon om en bransje og tilhørende krav ved kun å laste inn organisasjonsnummeret.

Statens forurensningstilsyn
Helse- og miljøfarlige produkter
SFTs og Fylkesmannens kontroller i 2005 viste at mange importører og forhandlere i Norge ikke vet hvilke stoffer produktene deres inneholder. De har også dårlig kunnskap om regelverket. Det ble også avdekket mange brudd på regelverket for mottak og behandling av farlig avfall.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Mangellapper til industribedrifter
NSO har sendt brev til over 220 bedrifter hvor enten industrivernleder eller innsatsleder mangler obligatorisk sikkerhetsopplæring. Det betyr at mer enn hver femte bedrift som skal ha slik opplæring, mangler dette.

Personvern og cookies