Regelkluss for barneby

(2004)
SOS-barnebyer har planlagt å bygge sin første barneby i Norge i Bergen, men støter på hindringer i arbeidsmiljøloven. Fordi husene skal fungere som vanlige hjem for barna, blir fosterforeldrene på jobb 24 timer i døgnet.
SOS-barnebyer har laget hjem for om lag 50.000 barn over store deler av verden. I Norge må de forholde seg til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven dersom fosterforeldrene blir å anse som vanlige arbeidstakere. Hensikten med prosjektet i Bergen er å gi søskengrupper som bor i Norge og som har behov for fosterhjem, et samlet tilbud uten at søsknene blir splittet opp. Det er meningen å bygge åtte familiehus samlet i en grend, opplyser Dagsavisen. Fosterforeldrene vil få lønn og pensjonsordninger som andre arbeidstakere. Direktoratet for arbeidstilsynet behandler nå en forespørsel fra SOS-barnebyer om en avklaring av arbeidsmiljøbestemmelsene i forhold til arbeidet i en barneby. De skal avklare om det er snakk om et ordinært arbeidsforhold og i tilfelle om forholdet dekkes av de dispensasjonshjemler som finnes.
Personvern og cookies