Regelhjelp på nettet

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

I september lanseres Regelhjelp.no, et nettsted som skal gi småbedrifter enkel veiledning gjennom jungelen av statlige regler og krav.

– Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å orientere seg i hvilke regler som gjelder dem. Der vil vi også skille ut de viktigste kravene for hver bransje, sier prosjektleder for Regelhjelp.no, Kirsti Torbjørnson. Hun jobber i Statens forurensningstilsyn (SFT). Det var SFT som tok initiativ til tjenesten. I 2003 laget de en pilotversjon av nettstedet. Arbeids- og sosialdepartementet tente på ideen og i februar i år satte en gruppe i gang arbeidet med nettstedet. Påtroppende direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, leder styringsgruppa. Tjenesten skal i første omgang omfatte regelverket til Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Mattilsynet. Tjenesten kan bli utvidet til andre etater etter hvert. Regelhjelpen retter seg mot virksomheter med inntil 50 ansatte. Den er primært for daglige ledere og HMS-ansvarlige, men skal også være en «hjelper» for verneombud og tillitsmannsapparat. Når nettstedet lanseres 10. september, skal den omfatte disse bransjene: Bygg og anlegg, hotell og restaurant, overflatebehandling av metaller, bygging og reparasjon av skip, plattformer og moduler, trebearbeidende industri, vaskeri og renseri, frisører, engroshandel med sport, spill, fritidsutstyr og leker og engroshandel og agentur med kjemikalier. I løpet av 2007 skal nettstedet bygges ut til å dekke 50 bransjer. Prosjektet er en del av regjeringens satsning på «Et enklere Norge», og Arbeids- og sosialdepartementet har hittil bevilget syv millioner kroner. Totalrammen for det 3-årige prosjektet er 12 millioner kroner. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies