Regel-nytt innen HMS

(2004)

På denne siden vil Arbeidsmiljø orientere leserne om endringer i regelverket på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Vi vil først og fremst se på lover og forskrifter fra: Arbeidstilsynet (AT), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT). Vi har tatt med endringer som er registrert i etatene siden forrige nummer av bladet. De som ønsker mer utfyllende informasjon om de enkelte lover og regler kan søke på følgende nettadresser: Nettsted om helse, miljø og sikkerhet: www.hmsetatene.no Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no Næringslivets sikkerhetsorganisasjon: www.nso.no Statens forurensningstilsyn: www.sft.no Odin: http://odin.dep.no

Personvern og cookies