Redusert arbeidstid for seniorer

(2008)

Regjeringen foreslår at arbeidstakere over 62 år får en lovfestet rett til redusert arbeidstid.
– Dette vil gi personer bedre mulighet til å kombinere arbeid og pensjon og kan bidra til at flere seniorer står lenger i arbeidslivet enn de ellers ville ha gjort, sier statsminister Jens Stoltenberg (bildet). Regjeringen har foreslått at folketrygdens alderspensjon fra 2010 skal kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år, og at det skal være mulig å kombinere arbeid med pensjon uten å miste deler av pensjonen. For å bidra til at dette blir en reell mulighet for arbeidstakerne, foreslås nå endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid, dersom de ønsker det.
Personvern og cookies