Redder HMS-faglig miljø

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Like etter nyttår gikk alarmen i HMS-faglige miljøer i Norge, en liste for fagfolk som arbeider med helse, miljø og sikkerhet på mange nivåer var plutselig lagt ned. Men nå er det klart at Statens arbeidsmiljøinstitutt har grepet fatt i stafettpinnen og sagt seg villig til å overta driften av HMS-lista. Lista har vært et forum der fagfolk har kunnet utveksle kunnskap og oppdatere seg både innenfor eget og andres fagfelt. Den ble administrert av Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og hadde over 600 fagfolk som medlemmer. Seksjon for arbeidsmedisin la ned lista på grunn av manglende ressurser.
Unikt fagmiljø
– Som den eneste faglige utvekslingslista innenfor arbeidsmiljø i Norge, har den vært et begrep innen HMS-feltet i ti år, sier Lars G. Wessel Johnsen. Han arbeider selv som forfatter, foredragsholder og kursarrangør innen HMS og risikostyring. Wessel Johnsen reagerte sterkt på at lista, som han har hatt stor nytte av i mange år, plutselig var stengt. – Vi som står på lista fikk en nyttårshilsen med beskjed om at Seksjon for arbeids­medisin kom til å legge den ned, og at de hadde sendt stafettpinnen videre til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det som var svært betenkelig var at de rent fysisk la ned og stengte lista før det var avklart om noen kom til å ta over. Det gikk også frem av hilsenen vi fikk at avsenderne ikke var sikre på om lista kom til å gjenoppstå. Wessel Johnsen opplyser at han har hatt god nytte av lista gjennom mange år, noe han vet også gjelder svært mange innenfor miljøet.

STAMI sier ja
– Stafettpinnen er tatt i mot, men vi har noen rent praktiske problemer vi må løse før vi kan få HMS-lista på lufta igjen, opplyser Odd Bjørnstad, seniorrådgiver i Fagsekretariatet for Bedriftshelsetjenesten ved STAMI. Han lover at de skal få lista i gang igjen, i hvert fall i løpet av februar. Bjørnstad opplyser at STAMI sa ja til å overta lista etter en forespørsel før jul, men at det ble visse tekniske problemer i forbindelse med selve overtakelsen. Det er ikke avklart om STAMI kommer til å overta lista direkte fra Universitetet i Bergen eller om de kommer til å starte sin egen liste. Det avhenger av hvilke løsninger de kommer frem til i samarbeid med aktuelle web-leverandører. Foruten å etablere det datatekniske som må til for å få i gang HMS-lista, kommer STAMI til å følge med på innholdet og sørge for at eventuelle debatter holder seg på faglige nivå og at ikke «private» diskusjoner tar over med en uendelighet av svar og tilsvar på samme tema.

Ressursmangel
Bjørnstad har selv bare vært en vanlig deltaker på lista som han har fulgt noen år, men han har ingen problemer med å slutte seg til karakteristikken av HMS-lista som et viktig verktøy innen arbeidsmiljøfeltet. Han har inntrykk av at lista har vært i daglig bruk de årene den har eksistert i motsetning til tilsvarende fora som gjerne har dabbet av etter noen tid. Det er først og fremst fagfolk innen bedriftshelsetjenesten, forskningsinstitusjoner og offentlige etater og virksomheter og HMS-fagfolk knyttet til større private virksomheter som har benyttet seg av lista. Seksjon for arbeidsmedisin ved UiB måtte legge ned lista på grunn av manglende folk og ressurser. Som et rent forskningsinstitutt måtte de i tilfelle hatt prosjektmidler for å drive den videre. – De har gjort en kjempejobb i disse årene, det må vi være glade for. Ut i fra det er det ikke urimelig at andre nå overtar, mener Odd Bjørnstad.

Personvern og cookies