Redde for å bli glemt

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Mange kvinner som er blitt langtidssykmeldte er redde for å bli glemt og overlatt til seg selv og sin skjebne. De frykter at de ikke skal få tilbud om rehabilitering og dermed mulighet til å vende tilbake til arbeidslivet. De som har lykkes i å komme i jobb igjen, legger vekt på at det er viktig med støtte og positive forventninger, både fra kolleger, familie, arbeidsgivere og helsemyndigheter. Men likevel anser de fleste at det er deres egen fortjeneste at de klarte å komme tilbake. Dette fremgår av en doktorgradsavhandling ved Linköpings universitet i Sverige.     

Personvern og cookies