Reaksjoner fra verneombud som ikke leser bøker

(2007)
Det var bare 3,3 prosent av verneombudene som svarte at de aldri leser fagbøker om arbeidslivet. Her er noen av begrunnelsene fra dette utvalget.
– Har aldri sett informasjon om arbeidslivslitteratur. – Har ikke tenkt på at det har vært nødvendig. Følger opp alt som er pålagt oss, og løser alle saker. Innhenter hjelp om nødvendig. – Mangel på tid. – Nettopp startet i vervet. Har ikke orientert meg om tilbudene ennå. – Har ikke arbeidslivbøker tilgjengelig. – Ikke prioritert. Har for mye å gjøre på jobben, og har små barn hjemme. – Jeg er ikke kjent med hva mine oppgaver er; har heller ikke fått noe form for info om aktuelle bøker. Skal gå kurs nå i september. Det blir bra. – Ikke interessert. – Får ikke tilsendt slik litteratur, og har heller ikke tid til/interesse av å skaffe meg det. Men skulle gjerne hatt oversikt over/tilgang til diverse aktuelle skjemaer, som f.eks. skjema for vernerunde i skoleverket o.l. – Føler ikke at jeg trenger å gjøre det. Vi er en liten bedrift og verneombudsrollen er liten her. – Det er ikke stort behov for verneombudsinnsats i vår virksomhet. Vi er teknikere som kjører til kontorer hvor vi reparerer printere. – Hovedsaklig mangel på engasjement. – For det første så er det ikke noe slikt tilgjengelig for meg. I tillegg har jeg ikke hatt noe spesiell interesse for å lese fagbøker.
Personvern og cookies