Raskere tilbake i jobb

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Gjennom «Raskere tilbake» er hele 17.300 personer henvist til behandling i løpet av første halvår i år.

Ordningen er i kraftig vekst, og to av tre sykmeldte er tilfredse med tilbudet, melder NAV. I første halvår 2008 fikk 17.300 personer tilbud om behandling. Av disse er 14.200 henvist til spesialisthelsetjenesten og 3.100 til avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging gjennom NAV. – Jeg er fornøyd med at stadig flere sykmeldte får et tilbud gjennom «Raskere tilbake». Dette viser at ordningen er i ferd med å finne sin form og at stadig flere leger, arbeidsgivere og arbeidstakere kjenner til muligheten. Det er utviklet et tilbud om sykehusbehandling i alle helseregioner, mens rehabiliteringstilbudet er på plass i samtlige fylker, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Økt mestringsevne

En brukerundersøkelse, foretatt av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), viser at 60 -70 prosent er tilfredse med ordningen. Tilbudet har enten fått dem raskere tilbake i jobb, eller det har bidratt til økt motivasjon og mestringsevne for å løse problemer de opplever med egen helse. Det er flest sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser som har fått tilbud om sykehusbehandling. Mellom 70 og 80 prosent av behandlingene i helseforetakene er knyttet til denne gruppen. Vanlige årsaker til lidelsene er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. I tillegg er det behandlingstilbud innenfor blant annet indremedisinske og nevrologiske problemstillinger, og innen psykisk helsevern.

Personvern og cookies