Raskere offentlig service

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Den papirmølla utenlandske arbeidstakere må gjennom for å få de nødvendige tillatelser og papirer for å kunne jobbe i Norge, er betraktelig redusert ved at myndighetene har åpnet et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.
Servicesenteret, som ble offisielt åpnet i midten av november, har vært i drift en tid. – Erfaringene så langt er svært gode, forsikrer leder for Servicesenteret, Lene Hagen. Senteret har hittil hatt ca. 500 besøkende i uken og ventetiden for å bli betjent har i gjennomsnitt vært 15 minutter.

Utstrakt samarbeid
Servicesenteret består av fire samarbeidende etater fra tre forskjellige departement: Utlendingsdirektoratet, Skatteetaten, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet. Senteret skal betjene EØS-borgere og andre lands innbyggere som søker arbeidstillatelse for å utføre arbeid som krever fagkompetanse, samt deres familiemedlemmer. Servicesenteret ordner med førstegangs arbeids- og oppholdstillatelse samt fornyelse, skattekort, registreringsnummer for utenlandske borgere og melding av innvandring og flytting. – De fire etatene har hvert sitt ansvarsområde, men vi koordinerer virksomheten og samarbeider slik at ventetiden blir kortest mulig, sier Lene Hagen. Blant annet skal det ikke ta mer enn fem dager å få et skattekort. En vesentlig faktor for å få til dette er tolkehjelp, to tolker som behersker flere språk hjelper de utenlandske arbeidstakerne med å fylle ut nødvendige skjemaer.

Sosial dumping
Målet er å gjøre det lettere og raskere for arbeidstakere å komme i lovlig arbeid i Norge og også gjøre det enklere for deres arbeidsgivere. I tillegg skal senteret spille en viktig rolle i kampen mot svart arbeid, skatteunndragelser og mot sosial dumping. Arbeidstilsynets folk orienterer de besøkende om rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og regler og avtaleverk som gjelder for arbeidslivet i Norge. Det innebærer blant annet at utlendinger som arbeider i virksomheter som omfattes av allmenngjøringsloven skal ha tarifflønn. Hagen opplyser at hittil har flere enn 50 prosent av de besøkende kommet fra Polen. Finansminister Kristin Halvorsen, som foretok den offisielle åpningen, antydet at det kan bli aktuelt å opprette tilsvarende sentre også andre steder i landet.

Personvern og cookies