Rask skiftrotasjon best for helsa

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Skiftarbeid er uansett en påkjenning for helsa på lengre sikt, men nå viser en fersk finsk undersøkelse at raske rotasjoner mellom de forskjellige skiftene er det som fungerer best. Det betyr at ett dagskift følges av ett kveldsskift og deretter kommer ett nattskift etterfulgt av fridager.
Dette har positiv effekt på helse, sosialt liv og familieliv sammenlignet med skiftordninger der flere nattskift følger etter hverandre. Særlig eldre arbeidstakere som ofte har størst problemer med å justere døgnrytmen og tilpasse seg flere nattskift på rad, følte seg bedre med en raskere rotasjon, skriver Arbeid og Helse som gis ut av Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Fører til sykdom
Skiftarbeid er et av de største arbeidsmiljøproblemene vi har i dag, påpeker forskere ved det finske arbeidsmiljøinstituttet. Det øker risikoen for en rekke sykdommer slik som magesår, hjerte- og karsykdommer, type II diabetes og brystkreft. I tillegg er skiftarbeid uheldig for gravide og det øker faren for arbeidsulykker. Problemet er at skiftarbeid tvinger arbeiderne til å sove, spise og arbeide på gale tider i forhold til kroppens egen rytme. Vår biologiske klokke regulerer når vi er søvnige og når vi er våkne. Forsøk viser at personer som blir tvunget til å jobbe og holde seg våkne i 24 timer i strekk, arbeider som om de skulle ha en i promille på slutten av nattskiftet. De som fikk prøve raske rotasjonsskift følte seg bedre på fridagene, de hadde mindre søvnproblemer og var mindre søvnige på nattskiftene. Ekspertene har noen råd til dem som må jobbe skift: Ta alltid en ettermiddagslur før første nattskift og ta en lang søvn etter det siste. Da er det også viktig å sørge for nok sollys og være i fysisk aktivitet. Hvis mulig, ta en lur i løpet av nattskiftet.

Personvern og cookies