Raser mot turnusordning

Tekst:  Turid Børtnes (2008)
En sykepleierturnus som innebærer tre dager på jobb og tre dager fri, har ført til raseri og flere oppsigelser på grunn av mye helgejobbing i Nordlands-kommuner der ordningen har vært prøvd ut. 
– Dette er en ordning vi ikke vil ha. Vi har brukt tiår på å oppnå en turnus med jobb kun hver tredje helg, da er det ikke snakk om at vi vil gå tilbake til en ordning der de ansatte skal jobbe to og i verste fall tre helger på rad, sier fylkesleder Anne-Lise Solberg i Sykepleierforbundet i Nordland.

Tre dager arbeid, tre fri
Ordningen Solberg snakker om er den såkalte 3-3-ordningen som først ble lansert som en prøveordning i Sverige høsten 2000. Mannen bak ordningen, Sune Nygren, ble nesten geni-erklært etter hvert som det ble meldt om redusert sykefravær og tilfredse arbeidstakere der ordningen ble forsøkt. Den går i korthet ut på at forestillingen om helg må bort, arbeidstakerne jobber i tre dager og har deretter tre dager fri året rundt, bortsett fra ferier og helligdager i forbindelse med jul og påske. Men etter at det er kommet meldinger om sykepleiere som har måttet jobbe inntil tre helger på rad der ordningen har vært prøvd i Nordland, har Sykepleierforbundet fått nok. Fylkesleder Anne-Lise Solberg har svært mye på hjertet i sakens anledning. – Ordningen bryter med arbeidsmiljøloven, dessuten er turnusplanene i flere kommuner ikke satt opp i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. En slik ordning er også helt uakseptabel for flere ansatte med barn eller andre familieforpliktelser.

– Ødelegger familielivet
Solberg peker på arbeidsmiljølovens bestemmelser om at arbeidstakerne skal ha fri annen hver søndag. Dette er minimumskravet i følge loven. Når enkelte turnusplaner inneholder arbeid hver tredje helg, er dette som tidligere nevnt, et resultat av mangeårige forhandlinger om en bedre ordning. 3-3-ordningen kan innebære langt mer søndagsjobbing enn dette, avhengig av hvordan helgene faller i forhold til den enkeltes turnus. – Tenk på hvordan dette vil slå ut for dem med barn i skole eller barnehage. I verste fall kan de risikere å være på arbeid stort sett når ungene har fri, mens de selv har fri i de periodene ungene er på skolen. – Det blir også umulig å leve et normalt sosialt liv med så hyppig helgejobbing når de fleste andre slik som familie og venner, har fri. Slik ordningen praktiseres i enkelte kommuner går det særlig hardt ut over dem som har halv stilling. De jobber like mange dager som de andre, men halv dag.

– Vi vil samarbeide
Fagforeningslederen synes også det er svært kritikkverdig at turnusplanene er laget uten at de tillitsvalgte er tatt med på råd, det er både et brudd på arbeidsmiljølovens § 10-3 og på avtaler som er inngått mellom partene. – Mange arbeidsplasser, særlig sykehjem sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, da er det viktig at de gjør seg attraktive på arbeidsmarkedet, presiserer Solberg. – Det å ha lovlige turnusplaner som er utarbeidet sammen med de ansatte og tillitsvalgte og arbeid hver tredje helg er god omdømmebygging. Det signaliserer at kommunen tar de ansatte på alvor. – Vi bidrar gjerne med utarbeidelse av turnusplaner, men det er et arbeidsgiveransvar å få lovlige planer på plass. Økt sykefravær og frafall av kompetanse på grunn av oppsigelser er kostbare for arbeidsgiver. Dette bør tas med i regnestykket til den enkelte kommune. – Sykepleierne vil være en ressurs og vi vil spille på lag. Bruk oss for det vi er verd. Men det forutsetter samarbeid, vi kan ikke få ordninger som ikke fungerer tredd ned over hodene våre. Solberg presiserer at forbundet ønsker å være på tilbudssiden i forhold til arbeidsgiverne, men at det er svært vanskelig når de overkjøres på denne måten. – Dette er en optimal utnyttelse av arbeidsstokken og det gjør noe med arbeidsmiljøet, trivselen og den enkeltes yteevne. Får vi ryddige arbeidsforhold, vil de ansatte trives og yte sitt beste i forhold til pasientene, og det er dem vi er der for.

Personvern og cookies