Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget

(2011)

Endelig rapport over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene la tirsdag 5. april fram en endelig rapport over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. i forbindelse med lønnsoppgjørene i 2011.

 

Les mer om Det tekniske beregningsutvalget her

Les rapporter her

 

Personvern og cookies