Rådgiverskolen – en vei til HMS-fronten

Vil din bedrift/organisasjon være i HMS-fronten? I så fall er Arbeidsmiljøsenterets rådgiverskole et godt alternativ.

De fleste bedrifter og organisasjoner vet at det lønner seg å satse på kunnskap. Kunnskap om HMS og arbeidsmiljø blir stadig viktigere. Dette handler om at sikkerhet og regelverk skal ivaretas og følges, men også om at godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og produktivitet.

Arbeidsmiljøsenteret har lang erfaring med HMS-skolering. Til høsten tilbyr vi et nytt opplæringsprogram, som vil gi god innsikt i sentrale arbeidsmiljøfaktorer:

  • Arbeidsmiljøloven og arbeidsrett
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Kjemisk og fysisk arbeidsmiljø
  • Risikofaktorer og tiltak

Kurset strekker seg over 15 dager, og er delt i tre bolker. Det legges opp til varierte arbeidsformer, med veksling mellom teori og praksis.

Etter gjennomført kurs er deltakerne kvalifiserte til å drive rådgivning, til å være sakkyndige og ikke minst til å være pådrivere for det gode arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass.

Mer info og påmelding: www. arbeidsmiljo.no

 

Personvern og cookies