Quiz i kreativ kompetanseheving

Tekst: Ingvil Lid Schow (2009)

Dette skal handle om e-læring og læringsplattformer. Stadig flere bedrifter kan titulere seg som stolte eiere av et LMS (Learning Management System) som skal effektivisere opplæringen av de ansatte. Dette fører til at personalavdelingen har full oversikt over hvem som kan hva, og de ansatte nyter godt av å kunne velge selv hvilke dager de skal «gå på kurs». Så lang så bra! Men plattformen kan brukes til mer. Mange aner ikke hvilken rikdom de sitter på, og utnytter dessverre bare en brøkdel av potensialet. La meg presentere noen ideer:

Kompetanse-quiz

I Oslo sitter det en dame som har ansvar for at alle i bedriften har den kunnskapen de trenger for å utføre jobben sin. Damen er smart. I stedet for å gjennomføre en svær kompetansekartlegging, så gjør hun det lekende lett, både for seg selv og alle de 455 medarbeiderne sine. Hver uke sender hun ut en mandags-quiz. Et par korte spørsmål som hver enkelt må besvare. De som trenger hjelp, får hint om hvor de kan lete. Tirsdag kan damen åpne sin PC og klikke seg inn på ukens resultat. Et kjapt blikk over siden og hun har full oversikt over hvem som kan hva om ukens tema. Hun kan også notere seg de som har signalisert at dette er et felt som de føler seg usikre på og ønsker oppfølging. Uken etter får medarbeiderne en ny quiz. For dem er dette en del av bedriftskulturen med fokus på kunnskap, lek og konkurranser. For den smarte damen handler det om kreativ bruk av en læringsplattform.

Prosedyre-dans

En av landets største transportbedrifter har mange prosedyrer å forholde seg til. Når en av dem endres, må informasjonen raskt ut i organisasjonen og hundrevis av mennesker må tilegne seg ny kunnskap på kort tid. Da er plattformen god å ha: En musiker produserer en «prosedyre-disco», noen danseglade ansatte stiller opp til filmopptak, og vips så er prosedyren omformet til en pedagogisk musikkvideo der detaljene terpes i heftig 70-tallspuls. Filmen legges på plattformen og innholdet blir raskt en «snakkis» i organisasjonen.

Humor og kulturbygging

Alle bedrifter setter av tid og penger til å bygge en god kultur i organisasjonen sin. Hvorfor ikke samarbeide med markedsavdelingen og lage snutter som kan fungere som intern markedsføring? Spille på intern humor. Finne ressurspersoner som kan by på seg selv og dra med seg andre. Doku­mentere kulturen gjennom bilder, lyd, film og animasjoner. Gjøre plattformen til en naturlig del av hverdagen der de ansatte finner overraskelser, invitasjoner, reisebrev fra kolleger, ros og positive samhandlingsaktiviteter. Summen av det interne fokuset vil være med på å gi de ansatte tilhørighet til organisasjonen og spre humor i hverdagen.

Skape begeistring

Det er begrenset hva som kan omtales i en kort artikkel. Men det er muligheter for tidsavgrensede prosjekter, evalueringer, sørge for likt kunnskapsnivå før en samling, kommunikasjon ut mot kunder, you name it! Plattformen er din til odel og eie. Det er bare å ønske lykke til med å skape begeistring og gode vekstvilkår for læring.

Personvern og cookies