Psykisk arbeidsmiljø fremtidig utfordring

(2005)

En ny rapport fra Arbejdstilsynet i Danmark spår at et generelt økt press på det psykiske arbeidsmiljøet blir et av de viktigste problemene i dansk arbeidsliv i tiden frem mot 2010. Mangel på fysisk aktivitet og arbeidsulykker er to andre farer som det bør fokuseres på i årene fremover. Fremtidens arbejdsmiljø, som rapporten heter, fremhever hjerte- og karsykdommer, stress og muskel- og skjelettplager som de viktigste risikosykdommene i årene som kommer. Rapporten peker også på grupper av arbeidstakere som man følge opp ekstra godt. Det er blant annet eldre arbeidstakere, innvandrere, ufaglære og avanserte servicejobber, omsorg og undervisning. Du finner rapporten her: http://www.at.dk/sw13773.asp nr. 5 – 2005

Personvern og cookies