Program

Program dag 1

08:30 Registrering og utstillingen åpner

10:00 Konferansen åpner, kunstnerisk innslag – 9 grader nord

10:10 Velkommen ved Arbeidsmiljøsenterets styreleder

10:20 Velkommen til  Bergen, ordfører Marte Mjøs Person

10.35 Fremtidens arbeidsliv, statsråd Torbjørn Røe Isaksen Arbeids- og sosialdepartementet

11:00 Utdeling av Den norske Arbeidsmiljøprisen

11:15 Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv? Jan Heiret, professor UiB

12:00 LUNSJ

13:00 Mer gull til Norge, autonomi i hverdagen Pål Molander, direktør STAMI

13:30 Medbestemmelse under press Bitten Nordrik, forsker  OsloMet

14:00 PAUSE

14:25 Hvorfor er tillit så avgjørende for et godt arbeidsmiljø? Ole Jacob Thomassen, forsker USN

14:55 Debatt

Pål Molander, Bitten Nordrik og Ole Jacob Thomassen.

15:10 Tillitbasert ledelse Per Bleikelia, sykehusdirektør, Martine Hansen hospital – Vestre Viken HF

15:55 PAUSE

16:10 Hvorfor er det så viktig med tillit i arbeidslivet, og hva gjør tillitsbrudd med oss? Frode Thuen,  professor Høgskolen på Vestlandet

17:00 Slutt for dagen

19:00 Festmiddag med underholdning, Karoline Krüger og Sjur Hjeltnes

Program dag 2

09:00 Kunstnerisk innslag

09:10 Ytringsklima på jobben Øyvind Kvalnes filosof og første amanuensis , BI Oslo

09:55 PAUSE – alle går til sine sesjoner

10:15-11:45 Sesjoner

Sesjon 1: Hvordan bygge en god sikkerhetskultur

Åpenhet og tillit avgjørende for sikkerhetskulturen

Øyvind Kvalnes, filosof og første amanuensis , BI Oslo

Tommy Krabberød, kommandørkaptein Forsvarets Høgskole

Aud Steiring, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

 

Sesjon 2: Nye grep i IA avtalen

Monica Pettersen,  Arbeidstilsynet

Øyvind Urdal, avdelingsdirektør Arbeidslivssenteret Vestland

 

Sesjon 3: Arbeidsrett – nye varslingsregler, hva har skjedd i bedriftene?

Runar Homble, arbeiderettsadvokat

Torunn Meosli, seniorrådgiver Arbeidstilsynet

 

Sesjon 4: Framtidens arbeidsmiljø. Hvilke utfordringer står vi ovenfor med den digitale, grønne og grå revolusjonen?

Mona Sæter Evensen, journalist og skribent

Thale Kvernberg Andersen, forskningsleder Sintef

Hans Kristian Mjelva,  journalist og kommentator BT

 

11:45 LUNSJ

 

12:45-14.15 Sesjoner

Sesjon 5: Syn på sikkerhet – og sikkerhetsledelse -hvor går vi?

Riana Steen, sikkerhetsforsker og førsteamanuensis ved BI.

Kari Witsø, HMS verneingeniør og seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

 

Sesjon 6: Hovedverneombud som gissel eller influenser?

Hilde Hus Svanevik, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

Håkon Eliassen, HVO TV

Magnar Liegård Pettersen, HVO Norske Skog Saugbruks

Anne Berit Lund, HVO St Olav hospitalet

Lise Moe Kristiansen, sentralt HVO Fredrikstad kommune

 

Sesjon 7.  Praktisk konfliktløsning.  Hvordan gå frem for å få løsning ved konflikter i arbeidsmiljøet?

Nina Cathrine Berg, organisasjonsutvikler og seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret

Nina C. Berg vil i tillegg til å gi en «oppskrift» over hvordan gå frem, gå gjennom arbeidsgivers, leders, tillitsvalgte og verneombudenes rolle i forbindelse med konflikter.

14:15 PAUSE

14:35 Hva sier vi når ting går bra?

Torkjell Winje er utdannet klinisk psykolog, med motivasjon og arbeidspsykologi som sin spesialitet.

15:50 Avslutning

16:00 Vel hjem!

Personvern og cookies