Program

08:45 Innlogging, informasjon om dette sendes ut i forkant

09:00 Velkommen

Tillit- eller kontroll-ledelse – hva har vi, og hva vil vi?

09:10 Drømmen om bedriftsdemokratiet – Jan Heiret, professor UiB

09:30 Mer gull til Norge – Pål Molander, direktør STAMI

09:50 Medbestemmelse under press – Eivind Falkum, seniorforsker OsloMet

10:10 Pause

10:15 Samtale mellom Jan Heiret, Pål Molander og Eivind Falkum

10:35 Breakoutrooms

10:45 Tillitsbasert ledelse – Per Bleiklia, administrerende direktør, Martina Hansens Hospital i Bærum

11:15 LUNSJ

Framtidens arbeidsmiljø. Hvilke utfordringer står vi ovenfor med den digitale, grønne og grå revolusjonen?  

11:45 Hvordan teknologi endrer arbeidet og arbeidsmiljø – Mona Sæther Evensen, journalist og skribent

12:05 Teknologi og arbeidsmiljø – Thale Kvernberg Andersen, forskningsleder Sintef

12:20 Samtale med Thale Kvernberg Andersen og Mona Sæther Evensen: Ledes av Hans Kristian Mjelva, journalist og kommentator BT

12:40 Breakoutrooms

12:50 Pause

Åpenhet og tillit – avgjørende for sikkerhetskultur (eller for god kultur)

13:00 Ytringsklima på jobben – Øyvind Kvalnes, filosof og første amanuensis BI Oslo

13:30 Sikkerhet – Tommy Krabberød, kommandørkaptein Forsvarets Høgskole

13:40 Hvordan få dette til i praksis – Aud, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

13:50 Samtale mellom Øyvind Kvalnes, Tommy Krabberød og Aud Steiring

14:10 Pause

14:20 Breakoutrooms

Avsluttende runde

14:30 Samtale med Frode Thuen om hvorfor tillit i arbeidslivet er viktig. Hva gjør tillitsbrudd med oss – som individ og som gruppe?

15:00 Oppsummering og avslutning

Personvern og cookies