– Produktivitetsveksten må styrkes om velferdsnivået skal bestå

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten med klar beskjed; vi må forberede oss på å jobbe mer, lenger og smartere. Oljeromantikken er på hell og vi står ovenfor et arbeidsliv i betydelig endring, mener hun.

– Bratten mener evne til samhandling mellom yrkesgrupper og på tvers av profesjoner, enheter, tjenestenivåer og sektorer blir stadig viktigere i det nye arbeidslivet. Arbeidstakere må forberede seg i større grad på å utvikle og endre sin egen kompetanse i arbeidslivet. Oppgavefordelingen vil garantert bli annerledes med ny teknologi og krav til innovasjon, sier Bratten.
Bratten gjester årets Arbeidsmiljøkongress som går av stabelen 18.-20.oktober i Grieghallen i Bergen. Men allerede nå deler hun sine tanker om hvordan arbeidslivet bør forberede seg på endring. Hun er utålmodig.

– For å opprettholde velferdsnivået må produktivitetsveksten styrkes, og det kommer til å prege arbeidslivet i tiden som kommer. Vi må forberede oss på å jobbe mer, lenger og ikke minst smartere, er oppfordringen fra Bratten.

 

Trepartssamarbeidet sikrer økonomisk vekst

– Den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og myndighetene er vårt fremste fortrinn for å sikre økonomisk vekst og velferd. Men den står og faller på organisasjonsgraden. Dersom ikke arbeidsgivere og arbeidstakere organiserer seg og kan forplikte mange er ikke den norske arbeidslivsmodellen liv laga.

Bratten mener også at politikerne må påse at rammebetingelsene utformes slik at de er hensiktsmessige for virksomhetene, siden det er i virksomhetene produktivitetsveksten faktisk skjer.

– Ledere trenger handlingsrom. Tilsyn, regler og kontroll er sikkert godt ment fra politikernes side, og det er også nødvendig for å hindre lovbrudd og sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Men samtidig utgjør det også en trussel mot den norske ledelsesmodellen. Ledere blir mer opptatt av å rapportere, dokumentere og unngå feil istedenfor å tilrettelegge og inspirere til selvstendig oppgaveløsning, innovasjon, kreativitet og nytenkning, mener Bratten.

 

Endringsvilje blir avgjørende

Det sier sitt når seks av ti ledere mener regelverket i arbeidslivet er blitt så komplisert at det er vanskelig å unngå å gjøre feil, forklarer Bratten.

– Det trengs handlingsrom for å lede en virksomhet til både å være mer innovativ og samtidig øke produktivitetsvekst og verdiskaping. Vi vet at blant annet reguleringer, rettighetsorientering og økende krav om rapportering fra offentlige myndigheter stjeler tid. Partene i arbeidslivet har også et felles ansvar med å avskaffe tariffreguleringer som er utdaterte og som hindrer produktivitet. Tariffavtaler kan ikke hugges i stein. De må endres og tilpasses virksomhetens behov i takt med de endringene som skjer andre steder, sier Bratten.

 

Ingen selvfølge med et arbeidsliv i verdenstoppen

Til tross for mange utfordringer mener Bratten at det er mye å glede seg over i det norske arbeidslivet.

– Jeg synes vi skal være ydmyke og stolte over at vi både har hatt muligheten til – og greid – å utvikle et av verdens beste arbeidsliv i Norge, sier Bratten.

Fagforeningenes internasjonale organisasjon ITUC slår fast at Norge er i verdenstoppen. De viser til at vi har organisasjonsfrihet, kollektiv forhandlingsrett, ytringsfrihet, streikerett og formaliserte arbeidsforhold. Det er slett ingen selvfølge i andre land, sier Bratten.

– Det norske arbeidslivet består av mange superhelter som blant annet sikrer behandling på sykehus når vi trenger det, at vi kommer trygt frem når vi kjører kollektivt og sørger for at vi får tilgang til kulturopplevelser.

Anne-Kari Bratten kommer på Arbeidsmiljøkongressen 18.-20.oktober i Grieghallen.
Vil du høre mer om Anne-Kari Bratten tanker om fremtidens arbeidsliv kan du melde deg på årets Arbeidsmiljøkongress her.

 

Forside-Underside-AMS-Nyhetsbrev

Personvern og cookies