Privatisering av kommunale egenmeldinger

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

De ansatte i Norberg kommune i Sverige skal sykemelde seg hos det private selskapet Unimed Care. Ordningen startet opp 1. mars i år.

Det er de nye reglene for sykelønnsutbetalinger som ble innført i Sverige fra nyttår som fører kommunen, som ligger midt i Sverige, ut på det private markedet. Arbeidsgiverne må nå blant annet dekke 15 prosent av kostnadene ved sykefravær etter 14 dager. Ordfører i Norberg, Kent Persson, frykter dette kan gi opp mot 700 000 kroner i ekstra utgifter i året. – Vi kommer til å få større utgifter til sykefravær i år på grunn av regelendringene selv om ikke fraværet går opp. Så vi vil prøve denne tjenesten for å se om vi kan kutte kostnadene gjennom å få folk hurtigere tilbake i arbeid. Ordføreren sier at kommunen ikke kommer til å kutte i andre tjenester for å finansiere den nye tjenesten.

Døgnet rundt
Den går i korte trekk ut på at Unimed Care overtar håndtering og oppfølging av egenmeldinger i kommunen. Når en ansatt er syk, skal han ringe en av selskapets sykepleiere, som er tilgjengelige døgnet rundt i Kalix i Nord-Sverige eller i Stockholm. Så tar de kontakt med arbeidsgiver og lønnskontor. Om den ansatte ikke friskmelder seg innen tre dager ringer en av sykepleierne opp for å sjekke hvordan det går og tilbyr råd. Ved risiko for lenger sykemelding, kontakter de kommunen, slik at de kan sørge for behandling. Alt foregår fortrolig, kommunen får ikke vite hvilke problemer den syke har. – Vi har to hovedmålsetninger ved tjenesten. At de ansatte får hjelp hurtigst mulig og at langvarig sykemelding forebygges, sier administrerende direktør i Unimed Care, Bertil Haglund. Han sier at firmaet hans gir arbeidsgivere som mangler det en rutine til å behandle sykefravær. – Hvis vi skulle ha utført disse tjenestene selv med rådgivning fra sykepleier og lignende hadde vi bare hatt mulighet til å gjøre dette to timer daglig. Unimed Care kan man ringe når som helst, sier ordfører Persson. I første omgang er det bare et prøveprosjekt. Kommunen har underskrevet en avtale på ett år til 79 000 kroner. Unimed Care har anslått at kommunen kommer til å spare 10 prosent av kostnadene til sykefravær, noe Persson sier han vil være svært tilfreds med.

Misnøye
Men ikke alle i Norberg er like fornøyd med avtalen som ordføreren. Tre av de ansattes fagforeninger, Kommunal, SKTF og Vårdførbundet, har protestert. – Jeg synes ikke vi skal blande inn private selskaper når alle vi på gulvet synes kommunen allerede har en god nok håndtering av sykefraværet, sier leder for det svenske kommunalarbeiderforbundet Kommunal sin seksjon i Norberg kommune, Anita Pettersson. Hun synes det er idiotisk og unødvendig kronglete å ringe sykepleiere i Nord-Sverige for å sykemelde seg. Samtidig sier kommunen opp 20 medarbeidere, deriblant en sykepleier, noe ordfører Persson mener ikke har sammenheng med den nye sykemeldingsavtalen. – Jeg forstår at ordføreren sier at oppsigelsene ikke har noe med denne avtalen å gjøre. Men jeg synes det rimer dårlig at kommunen skal spare penger nå gjennom å sende noen ut i arbeidsledighet samtidig som de kjøper inn tjenester fra private selskaper, sier Kommunal-lederen.

Norsk motstand
Norberg er første kommune i Sverige som inngår avtale med Unimed Care, men selskapet er nå i diskusjon med omkring ti kommuner om lignende avtaler. Selskapet har ingen planer om å tilby tjenesten i Norge ennå, noe Kjellfrid Blakstad er glad for. Hun er leder av seksjon helse-sosial i Fagforbundet i Norge. – Dette er oppgaver som arbeidsgiver og arbeidstaker best kan løse sammen i fellesskap. Det er arbeidsgiver som kjenner deg best. At private firma vil sko seg på andres sykdom er ikke bra. For det er ingen som starter et slikt firma uten å ville tjene penger på det, sier hun. Arbeidsmiljø nr. 2-2005

Personvern og cookies