Privat surfing utbredt

(2001)

Å surfe på nettet i arbeidstiden er lovlig. Men nå viser en kanadisk undersøkelse at landets arbeidsstokk sløser bort 800 millioner arbeidstimer på privat nettsurfing. Totalt betyr dette at hver ansatt bruker omtrent åtte timer av arbeidsuka på privat surfing. Bare en tredel av de spurte virksomhetene hadde utarbeidet en policy som regulerte de ansattes internettbruk, melder utgivelsen Morgendagens Arbeidsliv.

Personvern og cookies