Prisvinner med entusiasme

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Eli Hansen, avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Sykehuset i Vestfold (SiV) er overbevist om at et godt arbeidsmiljø har en smitteeffekt. Hun går løs på oppgavene med entusiasme og lar seg ikke stoppe av praktiske problemer, de representerer muligheter og utfordringer, ikke begrensninger.
I begrunnelsen for tildelingen av Arbeidsmiljøprisen 2005 til Eli Hansen la juryen for pristildelingen nettopp vekt på hennes store engasjement og praktiske grep for innføring av et inkluderende arbeidsliv ved poliklinikken på SiV i Sandefjord, som hun var leder for inntil nylig.

Med åpen dør
Hennes medarbeidere karakteriserer henne som en leder som alltid har en åpen dør. Hun møter kollegene med en positiv holdning, holder oversikten og er ikke redd for å gi ros når det er fortjent. Men hun legger også vekt på å være en tydelig leder som kan si fra og ta upopulære avgjørelser når det er nødvendig. Ledelse via e-post har hun ingen sans for, hun vil være tilstede for medarbeiderne sine. De ansatte ved poliklinikken i Sandefjord, som foreslo henne til Arbeidsmiljøprisen, la vekt på en rekke faktorer i søknaden, slik som rom for faglig utvikling, trivsel, trygghet, humør og latter. Avdelingen har måttet takle et arbeidsmiljø med stadige omorganiseringer, men har klart det med humøret i behold.

Sosialt fellesskap
Årlige HMS-runder med gruppesamtaler fulgt av handlingsplaner som også følges opp, og jevnlige medarbeidersamtaler er en del av prisvinnerens arbeidsmiljøsatsing. I tillegg er Hansen og poliklinikken hun ledet en pådriver for forskjellige former for sosialt samvær og trivselstiltak med mye moro og godt humør, slik som sosiale sammenkomster, revy og kor. Dette er noe som inkluderer resten av sykehuset og skaper samhold. Resultatet er svært liten turnover og et lavt sykefravær. De ansatte karakteriserer selv arbeidsmiljøet som godt og meget inkluderende. Blant annet er flere ansatte omplassert fra andre poster og avdelinger, noe som fungerer helt utmerket til tross for sykdom og handikap.

Høy kompetanse
Avdelingen har høy kompetanse med faglig oppdaterte og dyktige sykepleiere som underviser både internt og eksternt. Flere har spesialutdanning. Også på dette området er Eli Hansen en pådriver, fremhever hennes medarbeidere. Glade medarbeidere og trivsel på jobben skaper effektiv drift. Resultatene har vist seg i form av høy effektivitet og reduserte ventelister. Pasientene får timene sine til avtalt tid, noe som sparer både ansatte og pasienter for unødvendig tidsbruk. Arbeidsmiljø – nr.7 – 2005

Personvern og cookies