– Prisen forplikter

(2002)
– Veldig oppmuntrende og gledelig. Dette er en pris som forplikter, sier Skiens ordfører Jan Terje Olsen.
Olsen karakteriserer kommunens HMS-satsning som en effektiv hjelp til selvhjelp, ikke minst i dagens trange budsjettider. – Vi har måttet prioritere beinhardt for å finne de nødvendige midlene. På den annen side vil færre sykmeldte og et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte bety store besparinger. Fordi kommunen har sin egen pensjonskasse, får vi også synliggjort direkte hvor mye uførepensjonering og slike forhold koster. I tillegg kommer jo det rent trivselsmessige på arbeidsplassen som et stort pluss. – Er det politisk uenighet om denne satsningen? – Nei, alle partiene stiller seg bak dette. Vårt felles mål er å skape et godt arbeidsmiljø i kommunen. Vi vet at det vil koste noen ekstra kroner, men disse er vi sikker på vil komme «i retur» i form av mindre fravær og mer fornøyde medarbeidere. Friskus-prosjektet er ett av eksemplene på det, sier ordfører Jan Terje Olsen.
Personvern og cookies