Prisen ”Årets seniorinitiativ 2011” gikk til St. Olavs Hospital

Tekst: Grethe Ettung (2011)
St. Olavs Hospital har gjort seniorpolitikk til et eget satsningsområde, og belønnes med pris for innsatsen. 

I Helse Midt-Norge er det slått fast at seniorene er av strategisk betydning, og at erfarne medarbeidere med den kompetansen disse har ervervet seg gjennom et langt yrkesliv, er av stor betydning for at foretakene skal nå sine mål. På denne bakgrunn har St. Olavs Hospital gjort seniorpolitikk til et eget satsningsområde for virksomheten.

Nå belønnes helseforetaket med en pris for innsatsen. Prisen ble delt ut av statsråd Rigmor Aasrud på den nasjonale IA-konferansen på Hotel Arena, Lillestrøm, 3.november.

Prisen er etablert av Senter for seniorpolitikk og tildeles en kandidat som på en forbilledlig måte synliggjør seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Les mer her 

Personvern og cookies