Pris til Haukeland Universitetssykehus

(2008)

Intensiv medisinsk seksjon ved Haukeland Universitets­sykehus er tildelt 100.000 kroner av KLP for sitt fore­byggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende arbeid.

Personvern og cookies