Pris til frisørsalongen Floke

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Floke Grønn Frisør AS, ved innehaver Irene Stana Midttun, ble vinner av Voss BHTs arbeidsmiljøpris. Den første i sitt slag.

– Vi valgte å innføre arbeidsmiljøprisen i tilknytning til at Voss bedriftshelsetjeneste er 25 år i år, forteller Grethe Sjøberg i Voss BHT. Prisen har som formål å fremme og stimulere til et godt arbeidsmiljø.

Inkluderende holdning
Floke Grønn Frisør AS fikk prisen fordi salongen har utmerket seg ved aktivt å stimulere til et godt arbeidsmiljø, blant annet ved en inkluderende holdning. De ansatte opplever stor grad av tilrettelegging, medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon.
Vinnerbedriften tilhører en næring der høyt sykefravær, frafall i ung alder og høyt konfliktnivå er et stort problem, heter det i begrunnelsen. Derfor er det prisverdig at Floke Grønn Frisør AS helt fra oppstarten har sett nytten av og vært opptatt av helse, miljø og sikkerhet.

Lavt sykefravær
Innhaver Irene Stana Midttun sier til Avisa Hordaland at hun har vektlagt det å ha flest mulig miljøvennlige produkter i salongen. Det viser seg at allergi er hovedårsaken til at frisører velger å slutte i yrket sitt, som en god nummer to kommer vond rygg. Derfor er tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet så viktig. Midttun har i tillegg valgt å sponse treningstimer for sine ansatte.
– Stikkordet er inkludering på alle plan. Effekten er nesten ikke til å tro. I en bransje der høyt sykefravær er normalt, har vi et sykefravær på under 1 prosent, opplyser Midttun, som ble oppriktig glad for prisen, en statuett utarbeidet av industridesigner Per Finne.

Personvern og cookies