Pris for miljørapport

(2002)

Norske Skog har fått pris for beste miljørapport for 2001. Konsernet får prisen fordi de både gir miljøopplysninger om ressursbruk og utslipp til bruk for lokalsamfunnet på hvert enkelt produksjonssted og lager en godt utarbeidet rapport for hele selskapet. Rapportene er også lettleste og spennende utformet, heter det i juryens begrunnelse, skriver Ukeavisen Ledelse og Næringsliv. Norske Skog fikk en tilsvarende pris i 1997. TB

Personvern og cookies