Prioritert bare når det smeller?

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Vi har for lite kunnskap om forebygging, bered­skap og riktig hånd­tering av kriser eller katastrofer i Norge. Det er for sent når det smeller.
Det sa administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd ved åpning av en nordisk konferanse om samfunnssikkerhet i Oslo i høst. Han understreket betydningen av å ha kompetanse og gode systemer når krisa rammer og mente at vi har stor mangel på kunnskap på dette området i Norge.

– Sårbart samfunn

Programstyreleder i Forsk­nings­­rådets program, Sam­funns­sikkerhet og risiko, professor Jon Bing hadde ingen problemer med å finne en rekke eksempler som viser at vi lever i et sårbart samfunn med mange trusler. Han fortalte at tusener av VISA-kortbrukere har fått kortet sperret etter besøk i England på grunn av internasjonal storsvindel og at Telenors mobilnett og nødnumrene brøt helt sammen på grunn av et enkelt fiberbrudd. Det viser oss svært tydelig at ny teknologi gjør samfunnet sårbart og at sikkerheten er altfor dårlig. Bing fortalte også at en tele­operatør i februar 2008 forårsaket at så mange som 60.000 norske fødselsnumre kom på avveie. – Datatilsynet frykter at dette bare er en liten del av det hele. Da er det virkelig grunn til å bekymre seg for sikkerheten på internett.

Manglende forskning

I januar i år kom Riksrevisjonen med en rapport som gir Justis- og politidepartementet sterk kritikk for manglende samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og risikoanalyse. Forskningsrådet har påpekt det samme når det gjelder forskning på feltet siden Willoch-utvalget kom med sin innstilling for åtte år siden. I Stor­tings­meldingen som fulgte, ble det etterlyst bedre koordinering og helhetstenkning i forhold til sikkerhetsforskning, uten at noe skjedde på dette området. Heller ikke i Stortingsmelding 22 som kom i vår, er det antydet noen nye tiltak for kunnskapsoppbygging vedrørende samfunnssikkerhet.

Personvern og cookies