Prester blir utbrente

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Prestene i Den norske kirke har de samme problemene som mange andre arbeidstakere, blant annet er det mange som er utsatt for store psykososiale belastninger. Nå skal prestene få hjelp til å bearbeide problemer og derigjennom hindre utbrenthet.
Det er forskningsresultater i regi av Den norske kirkes presteforening og Universitetet i Bergen som har avdekket at menighetsprester har store belastninger i jobben, særlig av psykososial art. Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad har fått støtte fra Kulturdepartementet og Presteforeningen til å skape en virksomhet som skal hindre utbrenthet. I en pressemelding fra instituttet heter det at tilbudet skal gi rekreasjon og det skal være inspirerende og reparerende, skriver NTB.   
Personvern og cookies