Prestasjonsprinsesser og mannemenn

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Fredrik Skavlan er blitt kritisert for ikke å lykkes i å samtale med sine kvinnelige gjester på samme måte som de mannlige. 

Kommunikasjon kvinner og menn imellom synes å være et tema som aldri blir utdebattert. Skyldes det at vi lever i to ulike kommunikasjonskulturer?
Fredrik Skavlan er i sitt talkshow blitt kritisert for ikke å lykkes i å samtale med sine kvinnelige gjester på samme måte som de mannlige. Han har blitt beskyldt for å være sexistisk og flørtende overfor kvinnelige intervjuobjekter, mens han har hatt en mer formell tilnærming overfor de mannlige.

Kvinner prioriterer fellesskapet
Psykolog Andreas Løes Narum, har gjort seg mange tanker rundt samhandling kvinner og menn imellom, hvilke egenskaper som er framtredende, hvordan vi opptrer for å få og beholde oppmerksomheten, opprettholde status og oppnå kontakt.
– Heldigvis så eksisterer det en normalfordeling mellom kjønnene, alle former for menneskelige trekk finner vi både hos kvinner og menn. Men i et kjønnsstereotypisk perspektiv kan vi jo tillate oss å spekulere, sier Løes Narum. Mens kvinner gjerne er opptatt av å opprettholde sin plass i fellesskapet, er menn mer opptatt av å toppe hierarkiet. Dette påvirker måten vi uttrykker oss på, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Selv om alle mennesker trenger både tilhørighet og uavhengighet, har kvinner en tendens til å fokusere på det første, og menn på det siste.
Menn bruser med fjærene
Den amerikanske språkforskeren Deborah Tannen snakker om kvinners ”kontaktsnakking”, hvor språket er et middel til å oppnå fellesskap. Menn derimot benytter ikke ord som omhandler følelser i like stor grad, de har et mer upersonlig, formelt språk. I mannens verden er uavhengighet et nøkkelord, fordi et vesentlig middel for å oppnå status er å fortelle andre hva de skal gjøre.
– De fleste av oss vil oppleve situasjoner hvor menn liker å bruse med fjærene, og hvor kvinnene ikke tar opp kampen der og da. Uvisst av hvilken grunn, kommenterer Løes Narum.
Han trekker fram et eksempel som viser hva folk tenker om årsaker, her er det systematisk forskjell på kvinner og menn.
– Dersom menn opplever at de gjør det bra, mener de at det skyldes dem selv, at det vil vedvare og at de har kontroll. Kvinner derimot, tenker at det er situasjonen de befinner seg i som er årsaken, at det ikke vil vedvare og at dette er noe de ikke har kontroll over.
Dersom det skjer noe galt, endres bildet. Mennene mener det skyldes utenforliggende årsaker, mens kvinnene mener det skyldes dem selv.

Det frie valg
I forhold til menn gjør kvinner oftere bruk av såkalte tilbakekoblingssignaler, de nikker, smiler og gir den som snakker bekreftende tilbakemeldinger. Mennene kan synes mer opptatt av å fremme seg og sitt, framfor å anerkjenne andre.
– Alle kan bli offer for andres ambisjoner, og det gjelder både menns og kvinners ambisjoner. Menn og kvinner kan også ha de samme ambisjonene.
Løes Narum understreker at han har en sterk tro på det frie valg, og at vi er i stand til å overkjøre nesten all biologisk atferd, enten den oppfattes som typisk mannlig eller typisk kvinnelig.
– Men har du liten selvtillit eller et dårlig selvbilde, kan det bidra til at du handler på en bestemt måte fordi du ikke tør annet.
Forrige generasjon kvinner skulle helst være dobbelt så flinke som mennene før de tok ordet i forsamlinger, og søkte de en stilling skulle alle kriteriene i stillingsannonsen være oppfylt, mens mennene nøyde seg med to av ti. Og prestasjonsprinsessene, de lever i beste velgående.

Intim og flørtete
Tilbake til Skavlan. Som programleder er han dyktig til å skape en lun, trygg atmosfære. Han er hyggelig og imøtekommende. Likevel hevdes det at han har vært for intim og flørtete overfor enkelte kvinnelige intervjuobjekter.
– Burde disse kvinnene tatt igjen med samme mynt?
– Å speile samtalepartneren kan gi bedre kommunikasjon. Det kan også være fint om du greier å se situasjonen i et fugleperspektiv. Da unngår du å la deg rive med emosjonelt i så stor grad, og du får bedre tid til å vurdere situasjonen.
– Er det å sette opp et steinansikt mer fordelaktig for å bli tatt på alvor, fremfor å smile og le?
– Stort sett vil det alltid lønne seg å være blid og omgjengelig. I vår kultur formidler det å være blid styrke, mens det å sette opp et steinansikt signaliserer utrygghet. Menneskelig samkvem innebærer utveksling av noe, mens et steinansikt ikke ønsker å utveksle noe som helst.
– Hva med en flørtende tone?
– Det vil oppfattes som useriøst i et jobbintervju. Men går vi tilbake til biologien, viser det seg at vi endrer atferd i møte med en attraktiv person. Da vil vi i større grad vise våre positive egenskaper.
Kanskje det er her forklaringen til Skavlans flørtende stil ligger.

Personvern og cookies