Praktisk konfliktbehandling

(2003)
Dette kurset, som holdes 20. og 21. november i Oslo, gir deltakerne en metode til å finne løsninger på konflikter på jobben, i stedet for å grave seg ned fortiden og hva som er gått galt.
En løsningsfokusert tilnærming til utvikling av organisasjonen, ledelse og konfliktløsning – LØFT – bygger på en antagelse om at det finnes en mer direkte og effektiv vei til utvikling av mennesker og virksomheter enn tradisjonelle tilnærminger. I stedet for å se etter hva som gikk galt, leter man etter det som gjøres riktig, som er nyttig og fungerer bra. Å gjøre fornuftige handlinger tydelige for alle, øker sannsynligheten for at handlingene blir gjentatt. Kurset har oppmerksomheten rettet mot mål, fornuftige grep og fokuserer ikke på problemer. I tillegg til presentasjon av tenkemåten i LØFT, vil kurset gi deltakerne praktisk trening i metoden. Utgangspunktet vil være en konflikt i egen virksomhet eller det kan være et ønske om endring og utvikling. Det er fortsatt ledige plasser på kurset, opplyser opplæringskonsulent Eva Vandeskog i Arbeidsmiljøsenteret. Påmelding: kurs@arbeidsmiljo.no eller tlf. 81559750, faks 55309031 20.-21. november 2003 i Oslo. Kurskode 2004-361-002
Personvern og cookies