Praktisk forebygging ga resultat

Tekst: Anne-Lise Aakervik

 

Resultatene i Prosjekt Renhold fremkaller så langt brede smil fra igangsetterne og pådriverne. Trivselen øker og sykefraværet går ned.

– Dette er først og fremst et miljøskapende og praktisk tiltak. Renholdet ved NTNU er delt inn i 17 områder, og 160 stykker av 350 på Teknisk avdeling er renholdere. Disse har vi jobbet med på flere plan, både driftsledere og renholdsledere har vært involvert, sier personal- og økonomisjef ved Teknisk avdeling Svein Hugo Andersen. – I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter, sier fysioterapeut Inger Hustad fra universitetets HMS-seksjon. – I møter med de involverte fikk vi innspill til flere ting. Blant annet ønsket de seg en instruksjonsfilm for riktig arbeidsstillinger og bruken av maskinparken vi har. I tillegg var pausegym også et ønske, forteller Inger Hustad.

Forebygging er viktig
Filmen ble spilt inn høsten 2005, og skal nå oversettes til spansk og engelsk. Pausegymmen ble organisert ved at alle grupp­ene plukket ut to instruktører hver som fikk opplæring med en øvelsesbank og musikk. Svein Hugo Andersen gikk til innkjøp av 17 bærbare cd-spillere og ­dermed var de i gang. – For at slike ting skal leve, må noe være på plass, sier Inger Hustad, som har lang erfaring med slike tiltak. – Som renholderne selv nevnte, er det viktig med fast tid og sted, samt at noen har ansvaret. I tillegg tar vi pauser i ferier. Det er da slike opplegg har lett for å gå i stå, understreker hun. Det er viktig med oppfølging av instruktører, det skal vi ha en gang i året med påfyll av nye øvelser og ny musikk. Andre forebyggende tiltak har vært lynkurs i stavgang for de som ønsket å trimme i fritida. En del av jobben er også oppfølging av de som er sykemeldte. I Prosjekt Renhold fikk denne gruppen tilbud om vann­gymnastikk en gang i uken våren 2005. Dette ble finansiert 100 prosent gjennom Arbeidslivssenteret. Evalueringen viste at deltagerne hadde mindre smerter, ble mykere i kroppen og ikke minst er det sosialt. – Vi undersøker nå mulighetene for å videreføre vanngym for alle sykemeldte ved NTNU, sier Hustad.

Nedgang i fravær
Siden toppåret i 2002 har sykefraværet gått ned med mer enn 20 prosent., sier Svein Hugo Andersen. Og Prosjekt Renhold er nok en av flere årsaker til det. – Nå skal vi bruke disse resultatene til å komme videre, kanskje kan det være andre grupper på teknisk avdeling som kan dra nytte av noe lignende når det gjelder ­trivsel og forebyggende arbeid. Men i 2006 ­konsentrerer vi oss i stor grad om den ­gruppen vi allerede jobber med.

Personvern og cookies