Postens vaktbikkjer

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Postens verneombud er de ansattes vaktbikkjer som balanserer mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Denne fyndige karakteristikken kom fra Ingeborg Sætre, 1. nestleder i Postkom under høstens konferanse for verneombud og hovedverneombud i Posten Norge. Sætre presiserte at verneombudene også er verneombud for ledelsen, de skal være støttespillere for begge parter på arbeidsplassen.

Krevende oppgaver

– Dette er en balansekunst som krever mye av den enkelte, ikke minst fordi arbeidssituasjonen er blitt mer krevende for arbeidstakerne. Kravene til tempo og effektivitet i arbeidet har økt, det innføres ny teknikk og andre måter å jobbe på. Arbeidstid har fått mer fokus, heltid og deltid er blant annet en problemstilling. Sætre påpekte at de tillitsvalgte ofte havner i en skvis mellom de ansatte og hensynet til arbeidsplassene i en slik situasjon. Det gjelder særlig lokale tillitsvalgte som føler at de også har et ansvar for å bevare arbeidsplassen sin. I en slik situasjon er verneombudene helt essensielle, de skal først og fremst bry seg om arbeidshverdagen til de ansatte. For å kunne ivareta dette i hverdagen er det viktig å få forholdene frem på bordet.

– Ikke tillitsvalgte

Ingeborg Sætre advarte verneombudene mot å gå inn i rollen som tillitsvalgte, de må være fagligpolitisk nøytrale. – Vernetjenesten skal være de tillitsvalgtes sterkeste støttespillere, men det betyr ikke at de skal ta på seg den samme rollen selv. De må sørge for en distanse og være oppmerksom på at det kan bli problemer mellom de tillitsvalgte og verneombudene i forbindelse med enkelte saker, det er det viktig å være klar over. VO skal arbeide for at alle ansatte har det bra på jobben, det gjelder også lederne.

Kommunikasjon

Sætre la stor vekt på evnen til å kommunisere, det er avgjørende for å klare å gjøre en god jobb. – Verneombudene skal kunne ta opp problemer i forbindelse med arbeidssituasjonen uten at det skaper konflikt, enten det er med ledelsen eller mellom kolleger. De skal løfte opp problemene og sørge for en god kommunikasjon til partene. Det gjelder å være konstruktiv og finne gode og praktiske løsninger. Et godt utført verneombudsarbeid betyr utrolig mye både for de ansatte og ledelsen. Foredragsholderen etterlyste også innspill fra deltakerne i salen om hva som er viktig for verneombudsrollen, de lot ikke vente på seg. Det var en engasjert forsamling som kom med forslag om betydningen av å være aktiv, motivert, løsningsorientert, positiv, skaffe seg nok kunnskap, ikke gi seg, samarbeidsvillig og opptatt av arbeidsforholdene, for å nevne noen stikkord.

Personvern og cookies