Positive til eldrekvotering

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Regjeringen åpner for alderskvotering i offentlig sektor, for å få arbeidsgivere til å ansette flere arbeidstakere fra 50 år og oppover.  

Det var i forbindelse med Stortingets behandling av meld­ingen om seniorer i arbeidslivet at Arbeids- og inkluderingsdepartementet luftet tanken om alderskvotering. Det viser seg at stadig flere klager på aldersdiskriminering. Det er forbudt ifølge arbeidsmiljøloven, men likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås sier til NRK at de mottar stadig flere klager. Sist høst utgjorde denne typen klager 10 prosent av klagemengden, nå handler 25 prosent av klagene om alder. En undersøkelse utført av forskningsstiftelsen Fafo bekrefter at eldre ikke har fått det særlig enklere i arbeidslivet. Bare 2,5 prosent av over 700 norske virksomheter svarer at de vil gå aktivt inn for å rekruttere eldre arbeidstakere. Innen det private næringsliv er det bare vel 13 prosent som har forpliktet seg på det tredje delmålet i IA-avtalen om å øke pensjoneringsalderen i bedriften. I offentlig sektor står det noe bedre til, der vil ca halvparten av virksomhetene prøve å heve avgangsalderen blant de ansatte. Ombudet har merket seg at svært mange virksomheter har aldersbestemmelser i stillingsutlysningen sin og ønsker en forskrift mot aldersdiskriminering for å stoppe dette.

Personvern og cookies