Positiv isocyanat-undersøkelse fra Sverige

Tekst: Morten Dahl (2001)

Positivt overraskende. Det er hovedkonklusjonen i en undersøkelse om isocyanater ved svenske bilverksteder. Innholdet av isocyanater lå ved alle målingene under 20 prosent av tillatt øvre grense etter fem minutters eksponering.

Isocyanater har lenge blitt sett på som vår tids asbest. Det er dermed svært gledelige resultater IVL Svenska Miljøinstitutet AB kan legge fram fra målinger i 20 bilverksteder i Stolckholmstraktene.

 

Bilbransjen

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Arbeidsmiljøverket, og formålet var å finne ut i hvilken grad isocyanater spres seg i verkstedslokalene. Bilbransjen er en av flere bransjer som er belemret med disse farlige stoffene.

Bare ved fire av de i alt 20 verkstedene har isocyanater spredt seg fra der hvor det varme arbeidet ble utført til andre arbeidsplasser i samme verkstedslokale. Og det gledelige er: I alle tilfellene lå innholdet av de farligste stoffene under 20 prosent av tillatt grenseverdi for fem minutters eksponering.

 

Normal aktivitet

Det ble foretatt målinger på fem ulike steder i verkstedslokalene, en i røyken fra det varme arbeidet, som for eksempel sveising eller sliping av karosseri, og fire andre steder der eventuelt nedfall kunne komme. Det var viktig på undersøkelsestidspunktet at det var normal aktivitet i lokalene.

Det positivt overraskende ved undersøkelsen er at innholdet av isocyanater i røyken fra de varme arbeidene var mindre enn ved foregående undersøkelser. Årsaken til dette, er trolig at målingene nå ble foretatt i bedrifter hvor det er punktavsug. Det var ikke tilfellet ved tidligere undersøkelser.

 

Punktavsug

En annen konklusjon er at punktavsug synes å langt større effekt enn vanlig ventilasjon, selv om dette vil ha betydning for isocayanatspredningen utover i lokalet. For de som jobber med varme arbeider, er korrekt bruk av åndedrettsvern en forutsetning for at jobben blir gjort uten helsemessige konsekvenser.

Symptomene på eksponering av isocyanater er tett nese, hodepine og annen uvelhetsfølelse. I verste fall kan det oppstå astma.

Personvern og cookies