Populær vinner av Arbeidsmiljøprisen

Tekst: Paul Norberg (2003)
– Statsråd Norman har foreslått å omdanne Statens arbeidsmiljøinstitutt til aksjeselskap, og han har varslet at en større andel av instituttets midler må anskaffes ved ekstern finansiering av oppdrag. Det må altså drives mer oppdragsforskning. Dette er et grunnleggende problem med hensyn til objektivitet, sa overlege Håkon Lasse Leira (60), da han takket for tildelingen av Arbeidsmiljøprisen.
– Er det noe vi ikke trenger, så er det et markedstilpasset STAMI som produserer forskningsresultater som passer, sa Leira til en fullsatt sal i Lilletorget Hotell i Trondheim da han ble tildelt den prestisjefylte Arbeidsmiljøprisen for 2003. Tildelingen skjedde på første dag av Arbeidsmiljødagene i Trondheim, torsdag 22. mai. Det var direktør Olav Breen i If skadeforsikring, som også er leder i Arbeidsmiljøprisens styre, som foresto utdelingen. Olav Breen fremhevet den langvarige innsatsen prisvinneren har gjort innen arbeidsmedisin siden 1975. – Håkon Lasse Leira har hele tiden vært sterkt engasjert i faget, med mange ulike innfallsvinkler. Spesielt kan nevnes hans innsats for utredning og forebygging av løsemiddelskader, sosialmedisinske forhold for personer med yrkessykdommer og skader generelt, og i de senere år også forebygging av arbeidsrelaterte hud- og luftveissykdommer. Håkon Lasse Leira var på 1970-tallet en av de første innen norsk arbeidsmedisin som tok opp kroniske løsemiddelskader som problem. Gjennom sin fortsatte innsats med pasientutredninger, rådgivning, forskning og publisering på dette området, har han utvilsomt gitt et vesentlig bidrag til en bedre forebygging av løsemiddelskader i norsk arbeidsliv i dag. Håkon Lasse Leira har skrevet en lang rekke arbeidsmedisinske artikler i Norsk Bedriftshelsetjeneste, Ramazzini, Tidsskrift for den norske lægeforening og ulike internasjonale tidsskrifter. Siden 1988 har han vært fast arbeidsmedisinsk spaltist i tidsskriftet Arbeidsmiljø. Han har gjennom sitt engasjement for personer med yrkessykdommer og for forebygging av slike sykdommer gjort en ekstraordinær innsats som premissleverandør for å hjelpe norsk arbeidsliv til stadig å fornye og bedre sitt HMS-arbeid, sa Breen. Prisen består av skulpturen «Omsorg», utført av kunstneren Lise Amundsen.

Vellykket konferanse
Utdelingen av Arbeidsmiljøprisen var et viktig, og populært, innslag på Arbeidsmiljødagene i Trondheim. 260 deltakere fra hele landet var samlet i to dager for å drøfte spørsmål om IA-avtalen, diskutere sikkerhet på arbeidsplassene og høre filosofiske foredrag av sentrale aktører som Simon Flem Devold, Einar Øverenget, Karin Kollien Nygaard og Rosenborgs Bjørn Hansen. Trondheims ordfører Anne Kathrine Slungård deltok på åpningen av Miljødagene.

Personvern og cookies