Politiet i krisesituasjoner

(2012)
Hva synes du om kritikken politiet er blitt utsatt for etter fremleggelsen av Gjørv-kommisjonens 22. juli-rapport? Lurer du på hvordan selv trenede politifolk reagerer på krisesituasjoner? Da bør du melde deg på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 17.-19. oktober i år.

Sørg for å bli med på kongressens sesjon 5, hvor leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, vil redegjøre for dette temaet.
Politiet har fått hard medfart i mediene og i folkeopinionen etter terroraksjonene 22. juli i fjor. Kritikken har rettet seg både mot ledelse og ansatte i etaten. Arne Johannessen er øverste tillitsvalgt for polititjenestemennene, og står midt i mediestormen. Han har nær kunnskap om hvordan den enkelte politibetjent jobber, og han vet hvilke rammer de har å forholde seg til.
På Arbeidsmiljøkongressen blir det mulig å få et godt innblikk i hva som rører seg på de ulike plan i politiet, direkte fra en av de tydeligste stemmene innen norsk politi.

Kriser på arbeidsplasser
Politiet er en stor arbeidsplass med utallige ulike funksjoner. Kritikken mot politiet, politidirektørens brå avgang og mange år med store omorganiseringer har bidratt til at mange politidistrikt oppfatter situasjonen som kritisk. Men politiet er ikke alene om å bli rammet av kriser. Et stort konsern som Schibsted skal nå kvitte seg et stort antall ansatte, og denne type prosesser skjer i både store og små virksomheter. Hva skjer på arbeidsplasser som rammes av kriser? Det vil dr. philos. Atle Dyregrov berette om på Arbeidsmiljøkongressen. Han stiller det sentrale spørsmålet: Hvordan kan vi være gode ledere og gode kollegaer når det oppstår alvorlige kriser?
Sesjon 5 kommer til å bli både aktuell og spennende. Det blir dialog mellom Arne Johannessen og Atle Dyregrov, og her får kongressdeltakerne muligheter til å delta i samtalen.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies