Politiet halverte millionbot

Tekst:  Turid Børtnes (2009)
Oslo politidistrikt har halvert boten de ila revisjonsselskapet Ernst & Young for brudd på arbeidsmiljøloven.
Revisjonsselskapet ble ilagt en bot på 1 million kroner for overtredelse av arbeidsmiljølovens regler om bruk av overtid. Det var Arbeidstilsynet i Oslo som anmeldte selskapet, etter at de hadde gjennomført flere tilsyn i revisjonsbransjen i fjor. Nå er foreleggets størrelse redusert til kr 500.000. Bedriften har vedtatt forelegget.

Gale beregninger

Arbeidstilsynets tilsyn viste omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjaldt bruk av overtid. Ifølge deres beregninger skal et flertall av medarbeidere ha jobbet over de grensene loven setter for lovlig overtidsjobbing, enkelte av dem med arbeidsuker på mellom 80 og 90 timer i visse perioder. Politiadvokat Christian Stenberg ved Finans og Miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt, som har etterforsket saken, opplyser at forelegget ble redusert etter at politiet hadde gjennomført nye beregninger i saken. – Vi har hatt en dialog med det aktuelle revisjonsselskapet og kommet frem til at det opprinnelige forelegget var basert på noe feilaktige opplysninger, sier Stenberg. Etter at disse ble korrigert, fant vi det riktig å redusere foreleggets størrelse. Bjørn Vihovde, nordisk HR-sjef i Ernst & Young, har tidligere kommentert at selskapet særlig reagerer på det manglende samsvaret mellom boten størrelse og de aktuelle bruddene på arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende overtid. Ifølge opplysninger Arbeidsmiljø sitter inne med er flere store revisjonsselskap anmeldt til politiet for brudd på de samme lovbestemmelsene. Politiet ønsker ikke å kommentere dette.

Personvern og cookies