Polakker, ikke lærlinger

(2006)
Mange av bedriftene i byggebransjen tar ikke inn lærlinger lenger, de foretrekker billig polsk arbeidskraft. Det skriver bladet Teknisk Ukeblad.
Det er særlig de mellomstore bedriftene som svikter når det gjelder å satse på lærlinger, det mener i hvert fall representanter for de store byggefirmaene. Ved siden av at det vitner om dårlig samfunnsansvar å ikke opprettholde lærlingplasser, kan en slik holdning også undergrave bransjen selv på lengre sikt. Utenlandsk arbeidskraft er ikke stabil på samme måte som norsk og vil ganske sikkert søke tilbake til hjemlandet om få år når levestandarden i deres eget land er blitt bedre. Bedriftene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Oslo, Akershus og Østfold har til sammen bare gitt tilsagn om 99 lærekontrakter til 409 søkere. TB
Personvern og cookies