Plass på Vernelederskolen

(2002)
– Det er fortsatt ledige plass på NHOs Vernelederskole for året 2002, sier Kjell Østby, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret og faglig ansvarlig for kursopplegget.
Vernelederskolen strekker seg over fire uker. Den begynner i siste uke i mai, og de tre neste ukene fordeler seg på siste uke i august, oktober og november. Målgruppen er verneledere og andre som er engasjert i arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet. Etter endt utdanning vil deltakerne kunne fungere som sakkyndige, rådgivere og koordinatorer innen HMS, de vil kunne stå for kartlegninger, analyser og foreslå løsninger på dette området. Kjell Østby opplyser at arbeidsformen er en kombinasjon av faktalæring og prosesslæring med stor vekt på deltakernes erfaringer og opplevelser. Arbeidsformen veksler derfor mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.
Personvern og cookies