Pilotprosjektet Grønn Stat

Tekst:  Morten Dahl (2001)

Statens Forvaltningstjeneste har spart over ni tonn papir på ett år. Årsak: Etaten er med i pilotprosjektet Grønn Stat. Reduksjonen er på hele 73 prosent.

Ved å gjennomføre enkle og lønnsomme tiltak innenfor strømbruk, transport, innkjøp og avfall, har staten vist at den kan drive miljøvennlig. Resultatene kommer fram i pilotprosjektet Grønn Stat.

– Pilotprosjektet har ved siden av de mange positive effektene, vist at det også er mange hindringer på veien til en grønnere stat, og dette må styringsgruppa for Grønn Stat jobbe videre med, sier leder av styringsgruppa, direktør Håvard Holm i Statens Forurensningstilsyn (Sft).

Han understreker at det er mulig å gjennomføre effektive tiltak som kan gi gode miljøgevinster. Flere av tiltakene vil det ta mange år før vi får se resultater av. Det gjelder for eksempel Statsbyggs miljøkrav til sine utbyggingsprosjekter.

 

Ni tonn

Det er ulike tiltak de forskjellige statsetatene har satt i verk. Statens Forvaltningstjeneste, som har redusert papirforbruket med over ni tonn på ett år, har formidlet informasjon til andre statsetater elektronisk via sitt nettsted. Forsvarets bygningstjeneste har valgt å erstatte de tradisjonelle telefonkatalogene med en elektronisk versjon, noe som har ført til en anslått papirreduksjon på et sted mellom tre og fem tonn i løpet av ett år.

Oljedirektoratet har redusert antall tjenestereiser, og i stedet installert utstyr for videokonferanser. I fjor avviklet OD  hele 343 slike konferanser. Direktoratet anslår at reisekostnadene er blitt redusert med hele 2,5 millioner kroner på årsbasis som følge av tiltaket. Investeringen av utstyr, som har kommet på om lag 250.000 kroner pluss bruk av tellerskritt, har gjort at OD har redusert kostnadene mye.

 

1,2 millioner ark

Det er ikke en ukjent sak at staten er en storforbruker av papir til skrivere og papirmaskin. Det ligger nærmest i statens natur med sitt byråkratiske system at slik skal det være. De statsetatene som deltar i Grønn Stat bruker i gjennomsnitt  ca. 10.000 ark papir pr. ansatt pr. år. Dersom de øvrige i sivil forvaltning bruker samme mengde og de ansatte i forsvaret bruker om lag 25 prosent av dette, utgjør dette rundt 1,2 milliarder ark eller nærmere 6000 tonn papir.

Også Sft og og Statsministerens kontor er andre etater som er med i Grønn Stat-prosjektet.

Personvern og cookies