Piercing gir ikke jobb

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Piercinger, spesielle hårsveiser, tatoveringer og overvekt kan ødelegge mulighetene for å få en ny jobb, viser en dansk undersøkelse.

Undersøkelsen, som er utført av det danske tidsskriftet Arbejdsmiljø, viser at utseendet har betydning for hvordan jobbsøkere blir vurdert i et jobbintervju.

Overvekt = dårlig helse?

En av fem personalsjefer innrømmer at de har latt utseendet avgjøre om en jobbsøker er aktuell eller ikke, skriver nettstedet epn.dk. Resultatene støttes fra faglig hold på universiteter både i Danmark og Sverige. Lektor Iben Jensen ved Roskilde Uni­versitetscenter kjenner problemstillingen, og vet om flere bedrifter som har valgt bort jobbsøkere med blant annet overvekt fordi de forventer at de kan ha dårligere helse. Hun frykter at disse tendensene kan føre til at flere virksomheter ikke lar søkernes kvalifikasjoner bli avgjørende ved nyansettelser.

Utseendet teller

En svensk forsker på estetisk kompetanse ved Karlstad Universitet peker på to myter som kan stå i veien for dyktige arbeidstakere. Den ene er at overvektige medarbeidere ikke yter optimalt i jobben, den andre er at pene ansatte faktisk kan ha betydning for bedriftens resultat. Mange mindre virksomheter prøver å få tak i sunne og slanke medarbeidere. De vil sikre seg mot utgifter i forbindelse med sykefravær og rehabilitering og ansette noen som de tror står mer på i jobben. Utseendet teller ikke bare ved nyansettelser, nesten 40 prosent av personalsjefene lar også et pent ytre spille en rolle når det gjelder lønnsforhøyelser og forfremmelser i jobben.

Personvern og cookies