Permitteringsreglene utvidet

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Reglene for hvor lenge en arbeidstaker kan motta dag­penger under permittering er økt fra 30 til 52 uker.

Samtidig er antall dager en arbeidsgiver har lønnsplikt under permittering blitt redusert fra ti til fem dager. Regjeringen begrunner endringen med nedgangskonjunkturene som kan gi virksomheter midlertidige problemer.

Tilbakevirkende kraft

– I tillegg til å lette bedriftenes økonomiske belastninger i en vanskelig tid, er endringene selvsagt også en hjelp for arbeidstakerne, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han peker spesielt på at endringen kan få betydning for arbeidstakere som allerede er permitterte og som har nådd det tidligere taket på 30 uker med dagpenger. Denne saken ble drøftet i Stortinget sammen med behandlingen av regjeringens tiltakspakke.
Forlengelsen av tidsrommet arbeidstakere kan motta dagpenger gjelder fra 1. februar i år og den reduserte lønnspliktperioden for arbeidstakere har virkning fra ­1. april. Antall permitterte har økt betraktelig siden sommeren 2008.

Departementet regner med at det nye regelverket både vil bedre konkurransevilkårene for norske konjunkturutsatte bedrifter, og føre til at bedriftene i større grad kan holde på den kompetansen de ansatte representerer i en periode med lav aktivitet.

Personvern og cookies